diumenge, 30 de setembre de 2018

Bases del 37è Concurs de Ratafia de Santa Coloma de Farners

9 de novembre del 2018


1. Objecte
El Concurs de Ratafies Catalanes Casolanes de Santa Coloma de
Farners, promogut per l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i
per la Confraria de la Ratafia, consisteix a fomentar l’elaboració de
ratafia catalana casolana i a destacar aquelles que, segons els criteris del concurs, siguin considerades les millors.

2. Termini
El termini d’admissió de ratafies començarà el dilluns 1 d’octubre i
finalitzarà el divendres 2 de novembre a les 14 h. No s’admetran a
concurs ratafies lliurades més enllà de l’hora de finalització del concurs.

3. Forma de participació
Podran participar-hi tots els elaboradors de ratafia catalana casolana
que ho desitgin. Requisits:
- Cada concursant podrà presentar una única ratafia catalana casolana.
- La quantitat de ratafia serà de 1/2 litre.
- La ratafia s’ha de presentar en un envàs de vidre transparent unificat i amb tap de suro. Demaneu les ampolles i els taps o feu el canvi de recipient a les oficines de la Casa de la Paraula de Santa
Coloma de Farners.
- Cada ampolla de ratafia presentada s’haurà d’acompanyar amb
un sobre tancat que contingui el nom i cognoms, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic del concursant.
- Les ratafies s’hauran de presentar a la Casa de la Paraula de Santa
Coloma de Farners, de dilluns a dissabte, en horari de 10.00 a
13.00 h. També podeu fer arribar les ratafies per transportista a
la següent adreça: Casa de la Paraula. C/ Prat, 16. 17430 Santa
Coloma de Farners.
- Les ratafies presentades a concurs quedaran en propietat de l’organització i no seran retornades.

4. Característiques de la ratafia presentada
Els participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que cada ratafia:
- Inclou nou verda com a ingredient indispensable de la ratafia catalana casolana.
- Està elaborada amb base d’aiguardent (també s’accepten cremes
anisades)
- Ha estat elaborada pel participant i és una ratafia original seva.
- No té cap contingut perjudicial o que pugui ocasionar lesions.
El comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar les ratafies que
incompleixin les característiques anteriors.

5. Premis
El jurat triarà tres ratafies de totes les presentades al concurs. D’altra banda, hi haurà un premi per a la millor ratafia local, que serà per a aquella ratafia de Santa Coloma de Farners que tingui més
puntuació.
Cadascun dels guanyadors obtindrà els següents premis:
- 1r classificat: garrafa d’or, un viatge per a dues persones i un lot de
productes ratafiaires.
- 2n classificat: garrafa de plata i un lot de productes ratafiaires.
- 3r classificat: garrafa de bronze i un lot de productes ratafiaires.
- Millor ratafia local (si no està dins els 3 primers classificats): garrafa
d’or, un lot de productes ratafiaires i reproducció limitada de la
seva ratafia.
A les 7 ratafies següents se’ls obsequiarà amb un lot de productes
ratafiaires.
L’organització agrairà la participació a tots els concursants amb un
obsequi que s’haurà de recollir en el moment de presentar-se en el
concurs.

6. Condicions de participació
Podrà participar en el concurs qualsevol persona física de 18 anys,
o més, que no hagi estat implicada en la definició o preparació
d’aquest concurs.

7. Contingut de la ratafia presentada
Els participants assumeixen la responsabilitat envers l’organització
del contingut de la proposta presentada i en seran responsables
davant de tercers. Els participants es fan responsables davant de
tercers del contingut de la ratafia amb total indemnitat per part del
l’entitat organitzadora. L’enviament d’una ratafia al concurs no pot
infringir els drets de tercers.

8. Jurat
Es formaran dos jurats, els quals tindran la facultat de rebutjar i excloure del concurs les ratafies que incompleixin els requisits i les
condicions establerts en aquestes bases. El jurat està format per
professionals i experts del món de la ratafia, i membres de la Confraria de la Ratafia. El jurat tindrà la facultat de triar les ratafies guanyadores.

9. Selecció de propostes guanyadores
Un primer jurat format per persones vinculades al món de la ratafia
es reunirà dins els dies posteriors a l’acabament del termini i escollirà
d’entre les ratafies admeses a concurs una selecció de 10 ratafies,
que seran les finalistes. Es farà públic el número de les 10 ratafies
finalistes (sense facilitar dades personals).
Un segon jurat, format per 5 persones, seleccionarà en el transcurs
del sopar popular del divendres 9 de novembre les tres ratafies guanyadores d’entre les 10 finalistes.
L’organització es posarà en contacte amb els finalistes i la persona
guanyadora. El nom dels premiats es farà públic en l’acte de lliurament de premis que tindrà lloc el mateix divendres 9 de novembre a les 23 h a la Vela de la Ratafia.

10. Propietat intel·lectual i industrial
Les persones participants cedeixen expressament a les entitats organitzadores, amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal, és a dir, durant tot el termini de vigència dels drets d’autor i per tot l’àmbit
territorial universal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual
de les propostes que s’hagin presentat al concurs, de conformitat
amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació
a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que
es puguin derivar d’aquesta explotació, amb finalitats no lucratives.
En conseqüència, l’organització podrà utilitzar els drets de propietat
intel·lectual adquirits, sense dret per part de les persones participants de percebre cap compensació addicional.

11. Altres disposicions
Davant de possibles dubtes en la interpretació de les bases, prevaldrà el criteri de les entitats organitzadores, que es reserven el dret a modificar, en cas que resulti necessari, els procediments aquí establerts. La participació en aquest concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases per part dels participants

CONFRARIA RATAFIA

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada